Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

Vonkajšie plastové dvere

5 komorový systém

Ke? hluk zostáva vonku a teplo vnútri - K?Ú?OM OVLÁDANÝ 3-STRELKOVÝ ZÁMOK

Plastove dvere profil dnu otvaravy

Pri bežne používaných zámkoch sú dvere zatvorené zvä?ša len prostredníctvom strelky. Prítlak dverného krídla tak nie je optimálne zabezpe?ený. U zámkov MACO Z-TF dop??ajú sériovo montovanú dvernú strelku dve prídavné multifunk?né strelky, ktorých pôsobením sa dosahuje optimálny a stály prítlak po celej výške dverí. Hne? po zatvorení dverí je krídlo bezpe?ne a spo?ahlivo, bez dodato?ného uzamykania fixované až v troch bodoch. Prídavné zabezpe?enie ponúkajú dva i.S. ?apy a masívna západka. Krídlo dverí je tak zatvorené až v šiestich bodoch.

 • Permanentný prítlak po celej výške dverí
 • Funk?nos? bez kompromisov

Multifunk?né strelky

 • Spolu s dvomi i.S. bezpe?nostnými val?ekovými ?apmi dop??ajú strednú zámkovú strelku a západku. Integrovaná poistka protitlaku na multifunk?ných strelkách bráni spätnému stla?eniu.
 • Z energetického h?adiska zais?ujú dve multifunk?né strelky spolu v spojení so sériovo montovanou zámkovou strelkou omnoho lepšie tesnenie a z toho vyplývajúcu vyššiu ochranu proti hluku a lepšie tepelno – izola?né vlastnosti.
Plastove dvere val?ekové ?apy

i.S. bezpe?nostné val?ekové ?apy

 • i.S. bezpe?nostný val?ekový ?ap sa automaticky nastaví medzere vo falci 10 – 14 mm.
 • Dva bezpe?nostné val?ekové ?apy, nastavite?né +/- 1 mm, zais?ujú plynulý a ?ahko regulovate?ný prítlak. Istia dosah západky, ktorá zapadá do hlavného dverného uzáveru z masívneho oce?ového plechu, ?ím sa výrazne zvyšuje bezpe?nostný potenciál zámku Z-TF.

Uzávery pre plast
Uzávery pre plastové dvere

Ploché štulpy

 • F-16 mm, F-20 mm, F-24 mm

Program uzáverov

 • séria ZA pre plastové profily
 • séria U - profil pre plastové profily
 • uzávery pre drevo

Uzáverové lišty pre plastové profily

 • z masívnych oce?ových U - profilov
 • chránia a podopierajú dverný rám po celej jeho výške
 • v príp. vlámania obmedzujú použitie náradia
 • skrutkovanie uzáverov priamo do výstuhy rámového profilu

K?ukové a multifunk?né strelky

 • hladko zapadnú do hlavného dverného uzáveru, ako aj do uzáveru strelky, v?aka ?omu je zatváranie dverí jednoduché a tiché
 • obojstranne použite?né: možnos? osadenia v?avo a vpravo, logistickým prínosom je zredukovanie skladu

Výhody pre objekty

 • kompatibilný so štandardným elektrickým vrátnikom
 • otváranie vchodových dverí stla?ením tla?idla pohodlne z každého bytu

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


plastové dvere-49
novostavby-32
novostavby-18
plastové dvere-31
plastové dvere-19
novostavby-4

Základné kontakty

ANEKO SK, s.r.o - Levice

Cintorínska 163/16, 935 31 Horná Se?
mobil: 0911 / 601 339
mail: levice@aneko.sk
mail: myjavska@aneko.sk
všetky kontakty...
Aneko Partneri